Kristin.blogg.no

Nei til et tredje juridisk kjønn!

 • Publisert: 06.02.2017, 14:41
 • Kategori: Meninger
 • "Alle" virker å si ja til et tredje, juridisk kjønn. Så hvorfor i alle dager sier jeg nei? Verden forandrer seg, samfunnet forandrer seg og toleransegrensene våre beveger seg, heldigvis, i en retning der vi blir et åpnere og bedre samfunn for flere. Nå sist ute er kirkens ja til likekjønnet ekteskap. Jeg er i utgangspunktet for mange endringer som lar mennesker være mennesker. Det vil kanskje overraske at jeg er imot et tredje juridisk kjønn, men jeg er ikke fremmed for å forklare deg hvorfor.

  Prinsipielt er det, for de fleste, en selvfølge at mennesker skal få være akkurat den de ønsker, og det er ikke her min uenighet ligger. Det er heller ikke i mangel på empati for at det er traumatisk å ha et pass som signaliserer at man er noe annet enn det man føler seg som. Mitt grunnlag ligger dypt plantet i det praktiske, og i det økonomiske.

  Hvordan skal vi lage et system der de som ønsker å benytte et tredje kjønnsalternativ, ikke også i det nye systemet skiller seg ut? Kjernen har i mange medier og debatter stått om kjønnsnøytrale personnumre. I utgangspunktet en strålende ide. Men det er et stort MEN her. Det er over 5 millioner mennesker i Norge som allerede har sine personnummer. 

  Så kjære utreder i det offentlige, kjære politiker, eller for den del; kjære deg som mener at en grunnleggende rettighet bør være å kunne velge et tredje juridisk kjønn: bli med på denne tankerekken. Hvis en som velger det tredje juridiske kjønn ikke skal kunne identifiseres som kvinne eller mann, medfører vel dette at også alle som allerede har kjønnsspesifikke personnummer, vil måtte endre personnummer? Enten ved å legge om hele systemet med de 5 siste sifferne, eller ved å lage et nytt system med nye personnumre til alle. ( Pr i dag vil et oddetall som det midterste av de fem siste sifferne bety at du biologisk er en mann, og et partall vil bety at du er en kvinne.)

  Numbers
  Licensed from: Ivonnewierink / yayimages.com


  Kanskje kan en reservere visse tallkombinasjoner for det tredje juridiske kjønn, og dertil kun endre de som allerede eier personnumre med slike kombinasjoner? Skal man erstatte, eller tilføye bokstaver i våre personnummer for å skille de ulike kjønnskategoriene, med dertil numeriske utfordringer for databasene? Skal man kun operere med fødselsdato, navn og fødested, med de sikkerhetshullene det vil medføre? Alle disse "pekefingeren i været"-forslagene vil medføre omprogrammeringer og omlegginger av mange datasystemer.

  I vårt samfunn er datamengden som prosesseres hvert minutt, enorm. En benytter systemer der personnumre blir brukt til identifisering og presisering av hvem et individ er. Hovedtyngden av bruk ligger sannsynligvis i store etater, og ikke for å virke usympatisk og  i overkant direkte, i etater der pengene ikke akkurat er i overflod fra før. Politivesen, NAV, alle nivåer innen helsetjeneste, barnehager, barnevern og hele vårt utdanningssystem. I tillegg kommer for eksempel banker, biltilsynet, skatteetaten, lånekassen, arbeidsgivere, lønnskjøringsbedrifter og forsikringsselskaper. Og uten førstehåndskjennskap til det, vil jeg tro også juridiske systemer. Da jeg ble ansatt på jobben jeg pr nå holder, var også personnummeret for eksempel en av de tingene som ble registrert i databasen over ansatte.

  En innføring av et tredje juridisk kjønn vil medføre endringer i disse systemene, hvordan de rent praktisk skal fungere. Selv et vedtak som sier at en ikke skal benytte personnummer i enkelte av disse systemene, vil koste milliarder, spesielt med tanke på at noen av systemene også er avhengige av å snakke med hverandre. Forsikringen vi i dag har på at systemene snakker om eksakt samme individ, vil også kunne bli kompromittert. Det er også et sentralt poeng at situasjoner med behov for bruk av personnummer, er underlagt streng taushetsplikt. Det ligger også føringer for når personnummer kan benyttes og for kryptering og sikring av informasjonen. Et eksempel på justering i bruk av personnummer er at nye bankkort i stor grad gått bort fra bruk av personnummer, da det ikke blir ansett som nødvendig. Likevel vil bankkontoen din i banken være registrert på ditt personnummer.

  Skal vi innføre et tredje, juridisk kjønn på ordentlig, slik at det blir en god og trygg løsning for hele Norges befolkning, er det stort potensiale for å kjøre hele Norge ut i økonomiske prioriteringer vi ikke ønsker å stå i. Toppen av isfjellet vi nå ser med den såkalte "nærpolitireformen", innsparinger i helsevesenet fra gamlehjem til sentralsykehus og allerede lav bemanning i alt fra barnehage til barnevern, vil synes som små i forhold til de kuttene som må tas for å endre alle de byråkratiske systemene. En omlegging her er slett ikke snakk om småpenger - det gjelder store deler av Norges tyngste datasystemer!

  Dette har Norge råd til, hører en ofte. Vi er verdens rikeste land. Vel, selv mangemillardærer kan bli blakke.Det er vel ikke så nøye om kostnadene vil kjøre Norge konkurs, kanskje allerede før konsulentene og systemene er på plass?

  Fra et empatisk og medmenneskelig ståsted ser jeg helt klart behovet for et tredje juridisk kjønnsalternativ. Fra et personlig, definisjonsmessig ståsted for den enkelte som står i situasjonen også. Sjansen for at jeg noen gang får se akkurat ditt personnummer er, om du ikke er innlagt på sykehuset der jeg jobber, svært, svært liten.Jeg er ikke et iskaldt, uempatisk menneske, men ser at vi slett ikke har råd. Jeg sier derfor nei til et tredje, juridisk kjønnsalternativ, men lover å se deg og behandle deg som det mennesket du ønsker å definere deg som.

  Stack of coins with money tree
  Licensed from: cherezoff / yayimages.com


  #politikk #økonomi #okonomi #meninger 

 • Publisert: 06.02.2017, 14:41
 • Kategori: Meninger
 • 4 kommentarer
 • 4 kommentarer

  Elevele

  06.02.2017 kl.18:58

  Et godt begrunnet innlegg.

  Jeg har liksom ikke satt meg inn i dette, og er i grunn fortsatt litt usikker på hvem det er som vil være det tredje skjønnet. Selv om jeg fikk det forklart for en tid siden ang han, hun og hen..

  Ut i fra det du skriver her så må jeg på en måte si meg enig da- det er allerede for dårlige forhold på gamlehjem, sykehjem, her og der til at det frister at de skal bruke mangfoldige penger på å skulle fikse systemene på denne måten.

  Jeg veit liksom ikke jeg. Jeg har som sagt ikke satt meg inn i det, i det hele tatt, i grunn.

  Kristin

  02.03.2017 kl.12:17

  Elin Slåen: Tusen takk :) Ja, det er en vanskelig sak å forstå for oss som ikke står direkte i situasjonen, og også svært vanskelig for de blant oss som ikke identifiserer seg i enten mann eller kvinne. Håper det står bra til med deg og de firbeinte :) Gleder meg til å oppdatere meg på det du har drevet med :)

  kjerringtanker

  06.02.2017 kl.22:31

  Jeg vet denne setningen kan tolkes veldig humoristisk, men jeg har aldri vært så opptatt av kjønn. Om du er kvinne eller mann, er uvesentlig. For meg er vi alle mennesker. Problemstillingen om tre juridiske kjønn, føles meningsløs. Fordi inndelingen av mennesker etter kjønn for meg er meningsløs.

  Like så kjønnskvotering. Jeg finner det undertrykkende hvis jeg skulle få et verv på grunn av at jeg er kvinne, og ikke på grunn av mine kvalifikasjoner.

  Jeg har i grunn ikke tenkt over det økonomiske aspektet, men følger resonnementet ditt fullt ut.

  Kristin

  02.03.2017 kl.12:20

  kjerringtanker: Skjønner godt hva du mener ang vesentligheten av kjønn, og kunne ikke vært mer enig angående kvotering. I en fantasisituasjon der to kandidater er klin likt kvalifisert og egnet, kunne kvotering av det kjønnet en hadde færrest av, vært en av måtene å skille på. Det er bare det at en slik situasjon finnes aldri, for det er alltid andre, faglige grunner å ta vurderingen på, eller et eller annet som gjør den ene mer personlig egnet enn den andre.

  Så bra - jeg tror dessverre mange ikke tenker over at innføringen vil bety langt mer enn et tredje avkrysningvalg i det man skal bestille seg pass.

  Skriv en ny kommentar

  hits